Bildbeskrivning

Össeby Pistolkamrater

Välkommen till Össeby Pistolkamrater

Styrelse och stadgar

Våra stadgar
Styrelsen sammansättning.pdf

Skjutprogram 2018

ÖPK Skjutprogram 2018 V3.pdf
OBS! Nytt skjutprogram
F16 Skjutprogram 2018.pdf

Vår historia 1952 -

Vår historia.pdf

Ansökan om medlemskap

Ansök om medlemsskap.pdf

Resultat 2018

Maj skeden 2018 pdf.pdf
KM Fält Vgr C 20180428.pdf
KM Fält vgr B 20180428.pdf
April skeden 2018.pdf

Äldre resultat

Oktoberskeden 2017.pdf
Loden Cup total 2017.pdf
Loden Cup Omg 4 2017.pdf
Loden Cup Omg 3 2017.pdf
Opel Cup total 2017.pdf
Opel Cup Omg 5 2017.pdf
Opel Cup Omg 4 +Sked Sept 2017.pdf
Opel Cup Omg 3 2017.pdf
Opel Cup Omg 2 2017.pdf
Opel Cup Omg1 +Sked Aug 2017.pdf
Aprilskeden 2017.pdf
Majskeden 2017.pdf
KM Fält B 2017.pdf
KM Fält C 2017.pdf
KM Ban A + Junisked 2017.pdf
Julisked 2017.pdf
KM Ban B+C 2017.pdf
KM Fält A 2017.pdf
KM Fält R 2017.pdf

Uppdaterat 20180522

Vi har under en period haft tekniska och andra problem med denna hemsida.

Det mesta ska nu vara löst och vi arbetar vidare med en del saker. Ber om ursäkt för trasslet.

Som tillfötordnad Webbmaster är CG Hultin.


Redovisning av skjutresultat och övrigt som berör externa och interna tävlingar

Som tillförordnad Tävlingssekreterare är CG hultin

Kontakt - tfn: 0708-63 49 01 Mail: cg@digitalmedia-hultin.se

Får du inte tag på CG inom rimlig tid (semester, sjukdom etc) kontakta då John Falk

Kontakt: tfn: 070-710 96 67, 08-732 66 88 Mail: john.falk@home.se


Medlemsavgift för 2018

Avgiften är 1.000:- per medlem för 2018, till detta kommer det en inträdesavgift om 500:-.

2019 är medlemsavgiften 1.200:-

Har du inte vapenlicens och eget vapen håller klubben årligen utbildning för Pistolskyttekortet.

För 2019 ska medlemsavgiften och eventuell inträdesavgift var betald senast 2019-01-15.

Betala in medlemsavgiften på plusgiro 66 88 64-2. Gör helst betalningen via Internet.

När du gjort din betalning, skriv omgående ett mail till CG Hultin och tala om vem du är, från vilket konto

nummer pengarna kommer och vad betalningen avser. Detta för att inte dina privata uppgifter ska komma i orätta händer.

Välkommen som medlem i Össeby Pistolkamrater!

 

Inlämnande av skjutkort och tävlingsprotokoll

Glöm inte att du själv är ansvarig för att skjutkort och övriga dokument som berör klubbtävlingar och externa tävlingar, skall du tillse att Tävlingssekreteraren får in detta i angiven tid. Du ska även själv ange vilka märken och medaljer du anser dig vara berättigade till att erhålla.

Det går bra att scanna dokument/kortet eller ta en bild med mobilen. 

Se bara till att det är fullt läsligt och är korrekt ifyllt, det ligger ju i ditt eget intresse :-)

 

Om du samlar standardsmedalj poäng så samla dom i avsett excell ark, och

bifoga när du når en högre valör som du vill kvittera ut.

Tänk på att mycket information finns på förbundets hemsida. 

 

DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU SKICKAR IN OVANSTÅENDE SENAST 15 JANUARI 2019!

Allt sänds till CG Hultin. Kontakt - tfn: 0708-63 49 01 Mail: cg@digitalmedia-hultin.se 


Hemorten 2018

Nu har alla fått sitt material för att kunna skjuta Hemorten 2018.

Har ni frågor kring hur ni ska gå vidare när ni skjutit klart, dvs lämna

in resultat mm. Kontakta Spsf.

Kontakt tfn: vx 553 401 60 Hemsida: https://www.pistolskytteforbundet.se/


Klubbtävlingar och träning
Tänk på att du som inte har eget vapen och/eller vapenlicens MÅSTE anmäla er till skjutledaren

för aktuell tävling.
Detta för att klubben måste veta hur många klubbvapen som ska tas med till tävlingar och träning.
Prata även med skjutledaren om eventuell samåkning till F16/Uppsala.
Se telefon nummer till skjutledarna i aktuellt skjutprogram.


Information om F16 Pistolklubb

Tänk på att vi är fullvärdiga medlemmar i F16 och kan därför delta i alla deras tävlingar,

så håll koll på deras hemsida för info om tävlingar och annat.

 

Annat kan vara deras städdagar som det är mycket viktigt att vi deltar på och i övrigt hjälper

till med underhåll etc av skjutbanan. 

Ibland behöver F16 även hjälp med personal till olika klubbtävlingar.

Vid utkvittering av klubb nyckel till klubbhuset och banan kontakta någon i deras styrelse.

Se deras hemsida för kontakinformation - http://www.f16pistol.se/02


Utbildning

Klubben har som ambition att hålla åtminstone 1 utbildning per år

Hur mycket det blir beror på tillgång på personal, tillgång till skjutbana, mm.

Kontakta CG Hultin eller John Falk så slussar dom dig vidare till rätt person.

Kontakt CG - tfn: 0708-63 49 01 Mail: cg@digitalmedia-hultin.se 

Kontakt John - tfn: 08-732 66 88, 070-710 96 67 Mail: john.falk@home.se


Kontaktinformation Öpk:

Sekreteraren CG Hultin hjälper dig med att svara på dina frågor. Han hänvisar dig även

till rätt person som har specialkompetens på det du vill veta, om det behövs.

Kontakt CG - tfn: 0708-63 49 01 Mail: cg@digitalmedia-hultin.se 

Adress: Öpk, c/o CG Hultin, Pjäsbacken 21, 174 58 Sundbyberg

Du kan även ringa till John Falk som kan hjälpa dig lika bra som CG.

Kontakt John - tfn: 08-732 66 88, 070-710 96 67 Mail: john.falk@home.se


Kontaktinformation Svenska Pistolskytteförfundet Spsf:

Vårt förbund Spsf kan du kontakta om du har specifika och allmänna frågor om skytte.

Kontakt tfn: - vx 553 401 60 Hemsida: https://www.pistolskytteforbundet.se/

Kontaktinformation Stockholms Pistolskyttekrets:

Här finns även mycket att läsa för oss som skjuter

Kontakt - Hemsida: http://www.skyttekretsen.se/

Kontaktinformation F16 Pistolklubb:

Gå in på deras hemsida ofta, det är ju här vi skjuter så det att du håller dig uppdaterad.

På deras hemsida finns kontaktinformation

Kontakt - Hemsidan: http://www.f16pistol.se/


Kontaktinformation Webbmaster:

Kontakt CG - tfn: 0708-63 49 01 Mail: cg@digitalmedia-hultin.se