Bildbeskrivning

Össeby Pistolkamrater

Välkommen till Össeby Pistolkamraters hemsida.

Styrelse och stadgar

Våra stadgar
styrelsen2017.pdf

Skjutprogram 2017

ÖPK skjutprogram2017.v4.pdf

Vår historia 1952 -

Vår historia.pdf

Ansökan om medlemskap

Ansök om medlemsskap.pdf

Resultat 2017

Oktoberskeden 2017.pdf
Loden Cup total 2017.pdf
Loden Cup Omg 4 2017.pdf
Loden Cup Omg 3 2017.pdf
Opel Cup total 2017.pdf
Opel Cup Omg 5 2017.pdf
Opel Cup Omg 4 +Sked Sept 2017.pdf
Opel Cup Omg 3 2017.pdf
Opel Cup Omg 2 2017.pdf
Opel Cup Omg1 +Sked Aug 2017.pdf
Aprilskeden 2017.pdf
Majskeden 2017.pdf
KM Fält B 2017.pdf
KM Fält C 2017.pdf
KM Ban A + Junisked 2017.pdf
Julisked 2017.pdf
KM Ban B+C 2017.pdf
KM Fält A 2017.pdf
KM Fält R 2017.pdf

Uppdaterad 20170918


Ny version av skjutprogrammet hittar ni i menyn till vänster.


Observera att KM fält A+R är flyttad till den 18:e Juni.


F16 behöver hjälp att bemanna stationer också så passa på att hjälpa till om ni ändå är där och skjuter.

 

 

 

Medlemsavgift för 2017

 

Så har det blivit dags att betala medlemsavgiften.

Avgiften är 1.000:- per medlem för 2017.


Vill du inte vara medlem i Össeby Pistolkamrater betalar du inte medlemsavgiften.

Klubben är mycket tacksam att du även meddelar oss om du vill lämna Össeby Pistolkamrater.

 

Betala in medlemsavgiften på plusgiro 66 88 64-2. Gör helst betalningen via Internet.

Märk inbetalningen med ditt pistolskyttekortsnummer. Har du inget pistolskyttekort ange ditt

personnummer, 10 siffror. Det är mycket viktigt att du gör så, då det underlättar vårt arbete enormt.

 

Välkommen som fortsatt medlem i Össeby Pistolkamrater!

 

Skjutprogram för 2017 och övrig skjutinformation

 

Skjutprogrammet hittar du i menyn till vänster.

 

Klubbtävlingar


Tänk på att du som inte har egen vapenlicens MÅSTE anmäla er till skjutledaren för aktuell tävling.
Detta för att klubben måste veta hur många klubbvapen som ska tas med till tävlingen.
Prata även med skjutledaren om eventuell samåkning till Uppsala.
Se telefon nummer till skjutledarna i pdf filen: ÖPK Skjutprogram 2017.v4pdf.

 

Inlämnande av skjutkort och tävlingsprotokoll


Då årsmötet kommer ligga litet senare än förra året, 8 april, innebär det

att vi kommer fortfarande kunna ta emot era skjutkort om ni har resultat att redovisa.

Ange även vilka märken och medaljer ni anser er vara berättigade till att erhålla.

 

Det går bra att scanna kortet eller ta en bild med mobilen.

Skicka detta till CG som vidarebefordrar detta till förbundet.

Se bara till att det är fullt läsligt och korrekt ifyllt annars ringer Tessi

på förbundet och kollar vad ni tänkte.

 

Om ni samlar standardsmedalj poäng så samla dom i avsett excell ark, och

bifoga när ni når en högre valör som ni vill kvittera ut.

Skicka tävlingsprotokoll för interna tävlingar om du varit skjutledare, till

Johan Bergström: johanmbergstrom@gmail.com

 

Information om F16 Pistolklubb

 

Tänk på att vi är fullvärdiga medlemmar i F16 och kan därför delta i alla deras tävlingar,

så håll koll på deras hemsida för info om deras tävlingar och annat.

 

Annat kan vara deras städdagar som det är mycket viktigt att vi deltar på och i övrigt hjälper

till med underhåll etc av skjutbanan. 

Ibland behöver F16 även hjälp med personal till olika klubbtävlingar.

Nu kan vi åter kvittera ut nyckklar till F16

Har du frågor ting CG för info.


Utbildning

Klubben har låtit 3 personer ubilda sig till Föreningsinstruktörer i pistolskytte. Utbildningen har skett i Svenska Pistolskytteförbundets regi.

Dom utbildad är Jenny Rosén, Jonas Lantz och CG Hultin.

Detta innebär att klubben kommer att hålla utbildning i sommar och eventuellt i höst om det

finns tillräckligt med deltagare. För mer info kontakta utbildningsansvarig Jenny Rosén

tfn 0706-708 324, mail jenny-rosen@live.se

 

 

Kontaktinformation:

Sekreteraren CG på cg@digitalmedia-hultin.se  Vill ni ringa är det tfn: 0708-63 49 01.

Får ni inte tag på CG i rimlig tid kontakta då ordförande John Falk på: john.falk@home.se 

tfn: 08-732 66 88 eller 070-710 96 67.